วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มารู้จักกันหน่อย

ชื่อ   นาย รัชชานนท์    บาลิตร     
ชื่อเล่น นนท์ อายุ 16 ปี
เกิดวันที่  7  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2539   เพศ  ชาย   กรุ๊ปเลือด  เอ
สถานที่เกิด  โรงพยาบาลชลบุรี
เชื้อชาติไทย   สัญชาติไทย    ศาสนา  พุทธ
เพื่อนสนิท  เปา  นิว   โดนัท  ฟลุ๊ค    ทัศ
 อาหารที่ชอบ  ข้าวมันไก่
 สีที่ชอบ  สีชมพู  สีฟ้า
สีที่ไม่ชอบคือ     สีเหลือง